Tvorų skaičiuoklė

IŠSIRINKITE TVOROS SPALVĄ / ВЫБЕРЕТЕ ЦВЕТ ЗАБОРНОГО ПРОФИЛЯ


IŠSIRINKITE TVOROS TIPĄ / ВЫБЕРЕТЕ ТИП ЗАБОРА


IŠSIRINKITE TVOROS ILGĮ METRAIS / ВВЕДИТЕ ДЛИННУ ЗАБОРА В МЕТРАХ


IŠSIRINKITE TVOROS AUKŠTĮ METRAIS / ОПРЕДЕЛИТЬ ВЫСОТУ ЗАБОРА В МЕТРАХ (0.8m - 3m)

1.5m
1m
2m
3m

ĮVESKITE TARPUS TARP TVORALENČIŲ milimetrais (tik vienpusėms tvoroms)/ ВВЕСТИ ЗАЗОР МЕЖДУ ШТАКЕТАМИ (только для одностороннего типа забора) в миллиметрах


ĮVESKITE SKERSINIŲ ILGĮ METRAIS (miltelinio dažymo uždaras metalinis profilis 20x40 mm, profilio sienelės storis 1,5 mm) / ВВЕДИТЕ ДЛИННУ ПОПЕРЕЧЕК В МЕТРАХ (закрытый металический профиль порошковой покраски 20x40мм , толщина стенки 1,5мм )


ĮVESKITE SKERSINIŲ KIEKĮ / ВВЕДИТЕ КОЛИЧЕСТВО ПОПЕРЕЧЕК


ĮVESKITE STULPELIŲ KIEKĮ / ВВЕДИТЕ КОЛИЧЕСТВО СТОЛБИКОВ


IŠSIRINKITE STULPELIŲ AUKŠTĮ / ВЫБЕРЕТЕ ПОЛНУЮ ВЫСОТУ СТОЛБИКА


ĮVESKITE SKERSINIŲ LAIKIKLIŲ KIEKĮ / ВВЕДИТЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕРЖАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОПЕРЕЧЕК